Till innehållet

Om det brinner

Det är du som är först på plats vid en olycka eller brand som kan göra störst skillnad. Din insats kan till och med vara skillnaden mellan liv och död.

Om du kommer först till en brand:

 1. Rädda! – Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker.
 2. Varna! – Varna boende och grannar genom att väcka uppmärksamhet.
 3. Larma! – Larma genom att ringa 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten och visa närmaste vägen till branden.
 4. Släck! – Finns släckutrustning tillgänglig, använd den om du bedömer att du kan släcka elden. Utsätt dig inte för onödiga risker. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brand i lägenhet

Om det brinner i din egen lägenhet ska alla ta sig ut. Stäng dörren så hindrar du branden från att spridas och att giftig rök väller ut.

Om det brinner i någon grannes lägenhet och det finns rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet. Där är du säker i upp till en timme. Gå absolut inte ut i trapphuset. Det kan räcka med några andetag av brandrök för att du ska bli medvetslös.

Ring 112 och larma räddningstjänsten (brandkåren). Ställ dig vid ett fönster eller balkong så kan räddningstjänstens personal se dig.

Brand i villa

Om det brinner i ditt hus ska alla kunna ta sig ut.  Antingen via huvudentrén, genom fönster eller balkongen. I flervåningshus ska alla känna till hur man tar sig ut från övervåningen. Barn måste kunna ta sig ut själva. Det måste finnas utrymningsstegar som är förankrade under fönster så att man kan ta sig ner från övervåningen, annars blir man tvungen att hoppa. Stäng alltid dörren efter dig och bestäm en plats där alla återsamlas.

Så släcker du en brand

Med en handbrandsläckare

 1. Dra ur säkringen.
 2. Lossa slangen.
 3. Rikta munstycket mot det som brinner.
 4. Sikta innan du trycker in handtaget.
 5. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 6. Gå nära branden och huka dig ner.
 7. Tryck in handtaget.
 8. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

En brandsläckare går bara att använda en gång. Sedan måste den lämnas in för påfyllning, även om man bara sprutat lite.

Med en brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till exempel i kläder eller om en ljusstake har vält omkull. Brandfilten fungerar bra till att släcka bränder på plana ytor som spisen. Brandfilten kväver elden. Kasta inte filten på branden utan lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den. Även vanliga filtar i naturmaterial kan användas för att kväva en brand. Tänk på att fleece är brandfarligt! Brandfiltens storlek rekommenderas att vara 120x180 centimeter.

Om det brinner i en kastrull

Lägg på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att spridas.

Om det brinner i en elektrisk apparat

Dra alltid först ur kontakten. Släck sedan med vatten.

Om det brinner i dina kläder

Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden mot marken och håll händerna för ansiktet som skydd. Brinner det i någon annans kläder försök få honom eller henne att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.

På brandplatsen

När det brinner måste räddningstjänst, polis och sjukvård kunna samarbeta ostört. Ditt beteende på en brandplats är därför viktigt. Hjälp till om det behövs, men visa också lyhördhet för personalens arbete och respektera avspärrningar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024