Till innehållet

Arbetsgivaren Värends Räddningstjänst

Som anställd hos Värends Räddningstjänst är du med och arbetar för ett tryggt och olycksfritt samhälle, med den gemensamma värdegrunden som ledstjärna. Vi erbjuder trygghet, engagemang och ett långsiktigt hälsoarbete i syfte att ge våra medarbetare goda förutsättningar att hålla sig välmående och göra ett bra jobb.

Trygghet

Anställningsvillkor

Som anställd hos oss regleras dina anställningsvillkor dels via arbetsrättsliga lagar dels av kollektivavtal.

Försäkringar

Hos oss är du försäkrad och trygg om du blir sjuk eller skadas i arbetet. Alla anställda inom Värends Räddninsgtjänst omfattas av kollektivavtalade försäkringar så som arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring.

Dessutom har alla våra medarbetare möjlighet att teckna en privat sjukvårdsförsäkring där arbetsgivaren subventionerar en del av kostnaden.  

Fokus på friskvård och hälsa

Vi vet att hälsa och välmående är en viktig förutsättning för ett bra jobb och är angelägna om att våra medarbetare ska ha en god livskvalitet både i privat- och arbetslivet. Därför bedriver vi ett långsiktigt hälsoarbete i syfte att ge våra medarbetare goda förutsättningar att hålla sig friska och välmående.

Träning och friskvård

All vår personal ges möjlighet att träna i förbundets egna träningslokaler samt på anläggningar där avtal finns. Det finns också möjlighet till aktivitetsbidrag för andra hälsofrämjande aktiviteter.

Sjukvårdsförsäkring

Vi ger våra medarbetare möjlighet att teckna en privat sjukvårdsförsäkring där arbetsgivaren subventionerar en del av kostnaden.

Friska brandmän

Hela förbundet arbetar enligt konceptet "friska brandmän" och den så kallade Skellefteåmodellen. Det innebär att vi genom tydliga rutiner, flöden och anpassade lokaler minskar den mängd hälsofarliga ämnen som våra brandmän utsätts för.

Företagshälsovård

För närvarande har förbundet avtal med Previa. I avtalet ingår bland annat:

  • Årliga hälsoundersökningar för all personal
  • Arbetsprov med EKG (genomförs på Centrallasarettet i Växjö)
  • Trafikmedicinsk undersökning för körkortsansökan
  • Insatser vid eventuellt krisstöd/stödsamtal eller individuell rådgivning
  • Telefonservice för medarbetare och chefer

Vidare finns möjligheter för en mängd olika tilläggstjänster såsom rehabilitering, arbete med miljöfaktorer, stöd vid alkohol eller drogrelaterade frågor.

Personalklubb

Inom förbundet finns en kamratförening. Denna driver trivsel- och hälsofrågor inom förbundet, ofta tillsammans med arbetsgivaren.

Som medarbetare inom Värends räddningstjänst har man dessutom möjlighet att ta del av utbudet i Växjö kommuns personalklubb, Dakapo. Dakapo driver en bred verksamhet med diverse rabatter, resor, fysiska aktiviteter och föreläsningar.

Medarbetarinflytande

Samverkansavtal

Värends Räddningstjänst har samverkansavtal med fackliga parter. Målet med avtalet är att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla anställda.

Forum för dialog och samverkan

Samverkan förutsätter en regelbunden dialog mellan arbetsgivaren, de anställda och deras fackliga företrädare om verksamheten, måluppfyllelse och resurser. Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar liksom samverkansgrupper med de fackliga organisationernas företrädare är viktiga forum för dialog och samverkan.

Lön

Lön regleras genom avtal. All heltidspersonal har sedan 2016
individuell lön och lönesättning. Lönekriterier arbetas fram partsgemensamt.

Som deltidsbrandman regleras lön genom i första hand centralt avtal.

Pension

Pensionen regleras genom olika avtal beroende på anställningsform.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023
Jobb och karriär