Till innehållet

Karriärsmöjligheter

Våra arbetsområden spänner över ett brett perspektiv både före, under och efter olyckan. Du kan specialisera dig mot ett eller flera områden och på så sätt ta din karriär vidare.

Intern vidareutbildning

Med utgångspunkt i organisationens behov finns möjlighet till intern vidareutbildning för förbundets personal. Exempel är räddningspersonal som får möjlighet att specialisera sig mot räddningsledning eller olycksförebyggande arbete. Efter genomförd utbildning är aktuella personer redo att tjänstgöra som styrkeledare, räddningsledare eller brandinspektör.

Vidareutbildning räddningsledning

MSB erbjuder följade utbildningar inom Lagen om skydd mot olyckor. Länk till annan webbplats.

Kurserna ger deltagarna kunskaper i rollen som räddningsledare för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med räddningsinsatser. Efter genomförd kurs kan medarbetaren tjänstgöra som styrkeledare respektive insatsledare inom Värends Räddningstjänst.

Vidareutbildning olycksförebyggande arbete

MSB erbjuder följade utbildningar inom Lagen om skydd mot olyckor med inriktning mot olyckförebyggande arbete:

Kursen ger deltagarna kunskaper för att kunna  kunna planera, genomföra och följa upp kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Efter genomförda kurser kan medarbetaren tjänstgöra som brandinspektör inom Värends Räddningstjänst.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Jobb och karriär