Till innehållet

Elda rätt och säkert och minska utsläppen

Nu under hösten börjar många elda i sina kaminer och spisar. Vedeldning kan göra att hälsofarlig rök sprids i bostadsområden. Att tända i toppen och använda rätt sorts anläggning ger både högre verkningsgrad och mindre miljöpåverkan.

Tänd i toppen

När du tänder veden i toppen, istället för botten, minskar du mängden luftföroreningar och sot från din eldstad. Dessutom går det åt mindre ved och du får mer värme. Här följer några tips att tänka på när du gör upp din brasa:

  • Använd lagom torr ved
  • Elda aldrig avfall
  • Använd fint huggna vedträn eller braständare som tändmedel
  • Tänd i toppen
  • Justera lufttillförseln
  • Ha en ordentlig glödbädd vid varje bränsleinlägg

Om du eldar bra ska röken från skorstenen helst inte synas alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

Visa hänsyn

Eldning i braskaminer eller vedpannor inom tätbebyggda områden kan ge problem med luftvägsirritationer, dålig lukt och sotnedfall. Braskaminer är byggda för att vara sekundära värmekällor och får bara användas för ”trivseleldning” och inte som huvudsaklig uppvärmningskälla av bostaden. Om grannarna störs kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om förbud eller begränsning av din eldning. Mer information finns på vår sida om elda för trivsel och uppvärmning. 

Du hittar även mer information om hur du eldart säkert i Räddningstjänsterna i Kronobergs läns informationsblad. , 348.9 kB.

Vedträn som brinner i en eldstad inomhus
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023