Till innehållet

Eldningsförbudet upphävs i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Kronobergs län. Förbudet upphör att gälla från och med fredag 30 juni klockan 16.00.

SMHI:s prognoser för de kommande dagarna anger att det är låg brandrisk att vänta, men Länsstyrelsen vill fortsatt uppmana till försiktighet med att elda i skog och mark.

Skulle väderläget förändras och återigen bli torrare och varmare kan ett nytt eldningsförbud införas med kort varsel.

Mer information på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2023