Till innehållet

Projekt för ny brandstation i Lammhult

Direktionen för Värends räddningstjänst föreslår att det startas ett projekt för att bygga ny brandstation i Lammhult. Förutom en helt ny lokal innebär projektet även att se över lämplig placering av den nya brandstationen.

- En brandstation i Lammhult är en viktigt strategisk fråga när det gäller behoven av säkerhet och räddningstjänst, men också i civilförsvarsfrågor, där våra brandstationer i tätorterna behövs och ska vara utrustade och placerade för att kunna ge hjälp i tid. Därför är det nödvändigt med en brandstation som bland annat uppfyller kraven på säkerhet och utrymme för fordon och utrustning samt omklädning, säger Kristian Rappner (V), ordförande i förbundsdirektionen.

Brandstationen I Lammhult byggdes början av 1970-talet och är i betydande behov av underhålls- och renoveringsåtgärder. Byggnaden saknar idag nödvändiga funktioner för att klara av moderna räddningsfordon och utrustning. Det råder också brist på omklädnings- och hygienutrymmen för att kunna möta kraven för en brandstation för alla. Enligt det kommunala fastighetsbolaget Vöfab är nödvändiga åtgärder så pass omfattande att brandstationen bör ersättas i stället för att renoveras eller byggas om.

Värends räddningstjänst har därför utrett förutsättningarna för att bygga en helt ny brandstation och direktionen för Värends räddningstjänst föreslår nu att kommunstyrelsen i Växjö kommun tar beslut om att starta ett projekt för att bygga en helt ny brandstation i Lammhult. I projektet ska även utredning av lämplig placering av byggnaden ingå.

- Räddningstjänsten och dess lokaler ska vara en arbetsplats för alla. En modernare brandstation skapar bättre förutsättningar för räddningsinsatser och även ökad stolthet och förutsättningar för en ökad mångfald bland medarbetarna, säger Roger Petersson, förbundschef Värends räddningstjänst.

Frågan om ny brandstation i Lammhult tas upp på kommunstyrelsen i Växjö kommun den 15 augusti i år.

Brandbil utanför Lammhult brandstation, foto.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2023