Till innehållet

Nya taxor och avgifter från och med den 1 juli 2023

Från och med 1 juli gäller nya taxor och avgifter för personalkostnader, utförda tjänster, hyra av material och fordon, tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE samt sotning och brandskyddskontroll.

Allmänna taxor och avgifter

Sotningstaxor

Person i räddningstjänstuniform håller i ett protokoll och en penna och samtal med en civil person, foto
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2023