Till innehållet

Nya taxor och avgifter fr.o.m den 1 januari 2021

Från och med 1 januari gäller nya taxor och avgifter för personalkostnader, utförda tjänster, hyra av material och fordon, tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE samt sotning och brandskyddskontroll.

Allmänna taxor och avgifter

Sotningstaxor

Person i räddningstjänstuniform håller i ett protokoll och en penna och samtal med en civil person, foto
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2021