Till innehållet

Systematiskt brandskyddsarbete

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för att jobba med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på din arbetsplats. Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna starta upp och bedriva systematiskt brandskyddsarbete på arbetsplatsen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som kommer att ingå i en brandskyddsorganisation och har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Kursinnehåll

  • Regelverk och lagstiftning
  • Brandförlopp
  • Riskanalys
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Organisatoriskt brandskydd
  • Intern brandskyddskontroll 

Max antal deltagare

20 personer.

Kurstid

4 timmar.

Pris

Kursavgiften är 700 kronor per deltagare exklusive moms.

Eventuella kostnader för fika tillkommer.

Övrigt

Utbildningen bygger på Växjö Kommuns riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023