Till innehållet

Räddningstjänstutbildning

Värends Räddningstjänst håller utbildningar och övningar för räddningstjänst och blåljuspersonal inom hela Kronobergs län. Utöver utbildning av nya deltidsbrandmän hålls bland annat utbildningar för motorsågskörkort och samövningar med räddningstjänst, polis och ambulans. Tack vare vår väl utvecklade övningsanläggning kan vi kan bistå med service, säkerhetsman, övningsledning, bedömning och utvärdering.

Utbildning av deltidsbrandmän

Tillsammans med Jönköpings räddningstjänst erbjuder vi utbildningen Grib (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap). Utbildningen genomförs på uppdrag av MSB och består av två kurser: kommunal räddningstjänst (tre-fyra veckor) och räddningsinsatsen (tre veckor). Utbildningen hålls dels på vår övningsanläggning Nothemmet och dels i Jönköping.

Mer om Grib

Från 2018 erbjuder MSB en ny utbildning, Grib. Den nya utbildningen ska möta olika förutsättningar för lärande på ett bättre sätt än tidigare, öka medverkan från kommunal räddningstjänst samt erbjuda moderniserat innehåll och pedagogik. I samband med at MSB lanserar sin nya utbildning valde MSB att upphandla utbildningen lokalt på fem platser i Sverige utanför de två platser, Revinge och Sandö där MSB själva bedriver skolor.

Övrigt

Via vårt samarbete inom Räddsam Kronoberg bistår Värends räddningstjänst andra räddningstjänste i länet med instruktörer och övningsobjekt inom flera ämnesområden. Exempel på utbildningar och övningar som genomförts de senaste åren är: utbildning för motorsågskörkort, släckövningar, utryckningsförarutbildning, omhändertagande vid trafikolyckor med mera.

Vi får även förfrågningar om övningar och utbildningar från räddningstjänster från andra län än Kronoberg. Vi kan bistå med service, säkerhetsman ,övningsledning, bedömning och utvärdering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023