Till innehållet

Heta arbeten

Utbilningen Heta Arbeten arrangeras av Brandskyddsföreningen Kronoberg i samverkan med vår utbildningsorganisation. Anmälan och betalning görs till Brandskyddsföreningen. Här kan du läsa om utbildningen och via länk gå vidare till anmälan.

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten och den person på företaget som är tillståndsansvarig samt beställare av det Heta Arbetet.

Innehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning vid Heta Arbeten
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap, teori samt praktisk övning
  • Säker gashantering och larmning
  • Reptetitionsfrågor inför prov 

Max antal deltagare

20 personer.

Kurstid

7 timmar. 

Anmälan

Sök kurstillfälle och anmäl dig på Brandskyddsföreningen Kronobergs webbplats. Se länk nedan.
Utbildning Heta Arbeten i Kronobergs län, webbanmälan Länk till annan webbplats.

Övrigt

Utbildningen resulterar i ett certifikat som är giltigt i de Nordiska länderna under 5 år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023