Till innehållet

Grundläggande brandkunskap

Kursen ger grundläggande kunskap och utbildning i hur man förebygger bränder och hur man agerar på ett korrekt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Kursen anpassas efter deltagarnas förutsättningar och kundens önskemål.

Målgrupp

Alla.

Kursinnehåll

  • Förebyggande brandskydd
  • Brandrisker och vanliga orsaker till brand
  • Brandförlopp
  • Utrymning
  • Handhavande handbrandsläckare 

Max antal deltagare

20 personer.

Kurstid

3 timmar.

Pris

Kursavgiften är 7500 kronor exklusive moms.

Eventuella kostnader för fika och fyllning av handbrandsläckare tillkommer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024