Till innehållet

Taxor och avgifter: Tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE

Gällande från och med 2021-07-01. Fastställd av direktionen 2021-06-17.

Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid myndighetsutövning.

 1. Grundbelopp per objekt 2010 kronor. Grundbeloppet inkluderar totalt två timmars arbete. Arbetet utgörs huvudsakligen av tillsynsbesöket samt transport till/från tillsynsobjekt för tillsynsförättare. Utöver tillsynsbesöket så tillkommer administrativt för- och efterarbete, detta arbete debiteras vanligen med timtaxa enligt punkt 2. Om tillsynsbesöket är kort så kan det administrativa arbetet inkluderas i grundbeloppet. 
 2. Timtaxa
  1000 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa (500 kronor).
 3. Annan tillsyn och besiktning på begäran
  Taxa enligt punkt 1 och 2.
 4. Samråd enligt § 9 förordningen om brandfarliga och explosiva varor
  Taxa enligt punkt 2.
 1. Grundbelopp per tillstånd:
  2010 kronor.
  Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande,
  platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med timtaxa enligt punkt 2 (timtaxa). 
 2. Timtaxa:
  1000 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa (500 kronor).
 3. Förlängning av tillstånd:
  Taxa enligt punkt ett och två (grundbelopp och timtaxa).
 4. Byte av ägare eller verksamhetsutövare:
  2010 kronor (grundbelopp).
 5. Avslag med utredning:
  4000 kronor.
 6. Avslag utan utredning:
  2010 kronor.
 1. Grundbelopp:
  2010 kronor.
  Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning.) Tid därutöver debiteras med
  timtaxa enligt punkt 2.
 2. Timtaxa:
  1000 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 500 kr.
 3. Förlängning av tillstånd:
  2010 krornor (grundbelopp).
 1. Grundbelopp:
  4000 kronor.
  Inkluderar fyra timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med
  timtaxa enligt punkt 2. 
 2. Timtaxa:
  1000 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 500 kr.
 3. Förlängning av tillstånd:
  Taxa enligt punkt ett och två (grundbelopp och timtaxa).
 1. Grundbelopp:
  4000 kronor.
  Inkluderar fyra timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med
  timtaxa enligt punkt 2. 
 2. Timtaxa:
  1000 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 500 kr.
 3. Förlängning av tillstånd:
  Debiteras enligt punkt ett och två (grundbelopp och timtaxa).
 1. Grundbelopp:
  2010 kr per person.
  Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande).
 1. Grundbelopp:
  2010 kr.
  Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande).

Avslag med utredning

4000 kronor.

Avslag utan utredning

2000 kronor.

Ändring av gällande tillstånd

Taxa enligt grundbelopp och timtaxa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2022