Till innehållet

Taxor och avgifter: Tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE

Gällande from 2022-07-01. Beslut att tillämpas fattats av direktionen 2022-06-09 , § NN

Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid myndighetsutövning.

 1. Grundbelopp per objekt 2055 kronor. Grundbeloppet inkluderar totalt två timmars arbete. Arbetet utgörs huvudsakligen av tillsynsbesöket samt transport till/från tillsynsobjekt för tillsynsförättare. Utöver tillsynsbesöket så tillkommer administrativt för- och efterarbete, detta arbete debiteras vanligen med timtaxa enligt punkt 2. Om tillsynsbesöket är kort så kan det administrativa arbetet inkluderas i grundbeloppet. 
 2. Timtaxa
  1020 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa (510 kronor).
 3. Annan tillsyn och besiktning på begäran
  Taxa enligt punkt 1 och 2.
 4. Samråd enligt § 9 förordningen om brandfarliga och explosiva varor
  Taxa enligt punkt 2.
 1. Grundbelopp per tillstånd:
  2055 kronor.
  Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande,
  platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med timtaxa enligt punkt 2 (timtaxa). 
 2. Timtaxa:
  1020 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa (510 kronor).
 3. Förlängning av tillstånd:
  Taxa enligt punkt ett och två (grundbelopp och timtaxa).
 4. Byte av ägare eller verksamhetsutövare:
  2055 kronor (grundbelopp).
 5. Avslag med utredning:
  4090 kronor.
 6. Avslag utan utredning:
  2055 kronor.
 1. Grundbelopp:
  2055 kronor.
  Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning.) Tid därutöver debiteras med
  timtaxa enligt punkt 2.
 2. Timtaxa:
  1020 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 510 kr.
 3. Förlängning av tillstånd:
  2055 krornor (grundbelopp).
 1. Grundbelopp:
  4090 kronor.
  Inkluderar fyra timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med
  timtaxa enligt punkt 2. 
 2. Timtaxa:
  1020 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 510 kr.
 3. Förlängning av tillstånd:
  Taxa enligt punkt ett och två (grundbelopp och timtaxa).
 1. Grundbelopp:
  4090 kronor.
  Inkluderar fyra timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande, platsbesök för en avsyning samt medgivande om driftsättning). Tid därutöver debiteras med
  timtaxa enligt punkt 2. 
 2. Timtaxa:
  1020 kronor per timme.
  Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa 510 kr.
 3. Förlängning av tillstånd:
  Debiteras enligt punkt ett och två (grundbelopp och timtaxa).
 1. Grundbelopp:
  2055 kr per person.
  Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande).
 1. Grundbelopp:
  2055 kr.
  Inkluderar två timmars arbete (administrativ granskning, remissförfarande).

Avslag med utredning

4090 kronor.

Avslag utan utredning

2045 kronor.

Ändring av gällande tillstånd

Taxa enligt grundbelopp och timtaxa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2023