Till innehållet

Taxor och avgifter: Personalkostnader, utförda tjänster samt hyra av material och fordon

Gällande från och med 2021-07-01. Fastställd av direktionen 2021-06-17.

  • Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid det som är myndighetsutövning.
  • Beloppen justeras årligen enligt KPI årsmedelvärde. Personalkostnader räknas upp enligt löneökningar i löneavtal.
  • Vid ersättning för räddningstjänst och viss sanering tillämpas MSB schablonersättning, eller enligt tecknat avtal.
  • Vid ersättning för restvärdesräddning etcetera tillämpas Försäkringsbranschens restvärdesräddning fastställda prislista.
  • Särskild prislista tillämpas för utbildning och hyra av lokaler och utrustning på övningsfältet Nothemmet.

Förbundschefen har enligt delegationsordning rätt att besluta om tillämpade av taxor och tillhörande bestämmelser i enskilda fall.

Personalkostnader

Personalkostnad (gäller även svets- och säkerhetsvakt)

610 kronor per timme.

Instruktör utbildning

1100 kronor per utbildningstimme (odinarie arbetstid).
1360 kronor per utbildningstimme (obekväm arbetstid).

Automatiska brandlarm

Utryckning för oönskat larm

6080 kronor per larm.

Ingripande vid fellarm

4140 kronor per tillfälle.

Årsavgifter

1980 kronor per år och huvudcentral.
1010 kronor per år och extra undercentral.

Nyanslutning av automatisk brandlarmanläggning

2540 kronor per larmanläggning.
560 kronor per timme för merarbete vid stor anläggning (över två timmar).

Insatser ej räddningstjänst

Lyfthjälp inom förbundets område

2050 kronor per tillfälle.

Hisslarm

6080 kronor per tillfälle.

Assistans till ambulansen

2050 kronor per tillfälle.

Transport och utrustning

Transportkostnader

Lätt fordon

10 kronor per kilometer. Minst debiteras 30 kilometer.

Tungt fordon

30 kronor per kilometer. Minst debiteras 20 kilometer.

Tungt släp kopplat till tungt fordon

10 kronor per kilometer. Minst debiteras 50 kilometer.

Hyra fordon

Personal- och transportkostnader tillkommer.

Hävare

1190 kronor per första timme.
850 kronor per följande timme.

Släckbil, tankbil

850 kr per timme.

Lastväxlare

850 kronor per timme.

Båt med motor

640 kronor per första timme.
430 kronor per följande timme.

Rökskyddsdepå

330 kronor per timme.

Kemsläp

530 kronor per timme.

Terrängfordon

380 kr per första timme.
240 kr per följande timme.

Pumparbeten

Personal- och transportkostnad tillkommer.

Länspump (bärbar bensindriven)

210 kronor per timme.

Motorspruta klass I

330 kronor per timme.

Motorspruta klass II

430 kronor per timme.

Motorspruta klass III

530 kronor per timme.

Andningsskydd

Luftfyllning av behållare

270 kronor per behållare.

Provning och justering av andningsventil eller regulator

220 kronor per styck.

Årskontroll av regulator och andningsventil

800 kronor per styck (exklusive material).

Reparation

500 kronor per styck ( exklusive reservdelar).

Slangarbeten

Tvättning, torkning och provtryckning

190 kronor per längd.

Lagning inklusive lagningslapp

70 kronor per hål.

Omkoppling

150 kronor per styck (inklusive hylsa).

Byte av packning

80 kronor per styck (inklusive packning).

Hyra av lokaler

Teorisal insikten, lektionssal Nothemmet

1840 kronor per dag. Minst debiteras halv dag.

Övrigt

Slanghyra

90 kronor per längd.
Tillkommer 190 kronor per längd (tvättning, tork och provtryck).

Max debiteringskostnad motsvarande nyanskaffningsvärde. Slangen får inte behållas.

Kopia vid utlämnande av handling

Första tio gratis därefter 2 kronor per kopia.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2022