Information till huvudarbetsgivare

Sammanlagt arbetar runt 250 personer hos oss. Ungefär 170 av jobbar som deltidsbrandmän på våra stationer runt om i kommunerna. Men vi behöver bli fler. Kanske är någon av era medarbetare intresserad av rollen som deltidsbrandman? Genom att ha en deltidsbrandman i personalstyrkan bidrar ni med en viktig resurs till samhället samtidigt som ni får en tillgång i företagets säkerhetsarbete.

Varför?

Att arbetsgivare ger medarbetare möjlighet att vara verksamma som deltidsbrandmän är en mycket viktig insats för att vi ska kunna hjälpa människor vid bränder, olyckor och sjukdomsfall i hela landet. Systemet med deltidsbrandmän är ryggraden i svenska kommuners räddningstjänst. Av landets totalt närmare 16 000 brandmän är omkring 10 700 deltidsanställda.

Med en medarbetare som är deltidsbrandman får verksamheten en professionell livräddare. Våra deltidsbrandmän får utbildning inom brandskydds-arbete, farliga ämnen, hjärt- och lungräddning, brandskyddsinformation och arbetsskydd.

I praktiken

När du som arbetsgivare har en deltidsbrandman anställd hos dig behöver du vara beredd på att personen under sin beredskap kan behöva lämna din arbetsplats med kort varsel för att göra nytta på annat håll.

Våra deltidsbrandmäns beredskap ser olika ut beroende på vilket område man tillhör. Man kan ha beredskap en hel vecka i sträck, delar av dygn eller vara reserv och ha beredskap när andra behöver hjälp.

Vid larm kommer deltidsbrandmannen att larmas för inryckning via personsökare, och måste då omedelbart lämna det ordinarie arbetet och ta sig till brandstationen. Beroende på händelsen blir personen sedan frånvarande under ett visst antal timmar från din abetsplats.

Hur ofta?

Att vara deltidsbrandman innebär att man har beredskap omkring var fjärde vecka. Under dessa veckor ska man dygnet runt kunna inställa sig inom 5-7 minuter vid larm.

I genomsnitt åker en deltidsbrandmän inom Värends Räddningstjänst på 1-2 hjälpinsatser per beredskapsvecka. Många av insatserna sker när medarbetaren inte är på sin ordinarie arbetsplats. Utslaget på ett år inträffar endast åtta insatser per beredskapsgrupp på vardagar mellan klockan 07 och 17. 80 procent av insatserna varar i en timme eller mindre.

Som deltidsbrandman övar man omkring 45-60 timmar per år. Övningarna genomförs normalt på kvällstid på vardagar.

Utbildningen för att bli deltidsbrandman pågår sammanlagt sex eller sju veckor, fördelat på två perioder. Personen som ska bli deltidsbrandman behöver vara ledig från sitt ordinarie arbete under dessa perioder.

Kostnad?

När en deltidsbrandman åker på hjälpinsatser eller är på övningar och utbildningar får personen lön från räddningstjänsten. Vid insatser och utbildning under ordinarie arbetstid görs löneavdrag hos huvudarbetsgivaren.

Vad händer vid skada eller sjukdom?

Vi betalar 80% av ersättningen brandmannen skulle ha fått från räddningstjänsten under två
veckor. Därefter utgår ersättning från Försäkringskassan. Eventuella rehabiliteringsutredningar ansvarar huvudarbetsgivaren för. Räddningstjänsten försöker alltid medverka och hjälpa till i sådana sällsynta fall.

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur det är att ha en deltidsbrandman i sin personalstyrka.

Broschyr för utskrift

Vi har tagit fram en broschyr med samlad information riktad till arbetsgivare till blivande deltidsbrandmän. Klicka på länken nedan för att skriva ut broshyren.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2019