Till innehållet

Praktisera som brandman (LIA)

Vi erbjuder praktikplats till elever som går MSB:s utbildning Skydd mot olyckor (SMO). Inom ramen för SMO-utbildningen ska alla elever genomföra två så kallade LIA-perioder. LIA står för lärande i arbete.

LIA ger blivande brandmän möjlighet att tillämpa de kunskaper och erfarenheter de från skolan. De får också möjlighet att söka nya kunskaper direkt från arbetslivet som komplement till skolundervisningen.

Två perioder

LIA är uppdelad i två perioder. Den första perioden består av två veckor äger på en kommunal räddningstjänst. Den andra perioden består av femton veckor och är uppdelad i två delar där huvuddelen äger rum på kommunal räddningstjänst och den andra delen i en annan verksamhet där man bedriver systematiskt säkerhetsarbete. Vi tar emot elever på LIA under både första och andra perioden.

Önska praktikplats

Elever på Skydd mot olyckor-utbildningen får själva lämna önskemål om vilken räddningstjänst de vill ha sina LIA perioder på. MSB:s skolor på Revinge och Sandö ansvarar sedan för att placera ut eleverna på respektive räddningstjänst. Du som är SMO-elev väljer din LIA-plats på MSB:s webbplats. Se länk nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023
Jobb och karriär