Till innehållet

Från ansökan till färdig brandman på deltid

Så blir du brandman på deltid, steg för steg.

Ansökan

Första steget i rekryteringsprocessen är att söka ett av våra lediga jobb som brandman på deltid. Det gör du genom att fylla i och lämna in en ansökningsblankett. Länk till blanketten hittar du längre ner på denna sidan. I ansökan ber vi om dina personuppgifter, ett personligt brev, ett intyg på att din arbetsgivare godkänner att du arbetar som brandman på deltid samt ett intyg som visar att du är simkunnig. Simtestet kan du genomföra på valfri simhall. Mall för intyg finns bifogat till ansökningsblanketten.

Intervju

Andra steget är att du blir kontaktad av vår rekryteringsansvarig som tillsammans med dig bokar tid för ett möte. Vid mötet hålls en anställningsintervju och du får genomföra ett mindre fystest. Syftet med testet är att du ska få möjlighet att känna vad det innebär att anstränga sig med andningsmask och luftpaket. Du får även möjlighet att provgå rullbandstestet.

Tester och undersökningar

Om vi efter intervju och test väljer att gå vidare med din ansökan blir du kallad att genomföra ett arbets-EKG, en läkarundersökning och ett rullbandstest.

Rullbandstestet inleds med uppvärmning 1 min med 2,5 graders lutning och 1 min med 4 graders lutning. Uppvärmningen är frivillig men rekommenderas. Därefter obligatoriskt test under 6 minuter med 8 graders lutning. Klädseln är kortbyxor, t-shirt, rökdykarunderställ, larmjacka, larmbyxor, andningsskydd i form av stålflaskor utan mask. Stövlar ersätts med idrottsskor. Vikten på utrustningen skall vara 24 kg +/- 0,5 kg.

Anställning

Klarar du alla tester blir du inbjuden till ett informationsmöte där du också blir formellt anställd av Värends Räddningstjänst. Sedan är det dags att söka grundutbildning för räddningstjänst personal i beredskap (Grib).

Utbildning

När du blivit anställd hos oss på Värends Räddningstjänst är det dags för dig att utbilda dig till räddningstjänstpersonal i beredskap, eller brandman på deltid som vi kallar det.

En ansökan till Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap görs till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är den organisation som ansvarar för utbildningen. Utbildningen, som är totalt sex veckor lång består av två kurser; Kommunal räddningstjänst och Räddningsinsatsen. Den första och andra kursen är inte sammanhängande.

Kurs 1 Kommunal räddningstjänst utgörs av två delkurser (A och B). Delkurs A syftar till att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande, farliga ämnen, miljö och krisstöd. Den är två veckor lång och genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Under delkurs B, som är en vecka lång befinner sig den studerande på sin lokala räddningstjänst och genomgår där en praktikperiod utifrån uppsatta lärandemål från kursplanen.

Kurs 2 Räddningsinsatsen är tre veckor lång och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Kursen knyter ihop de kunskaper du fått med dig under kurs 1 och ger dig förutsättningar till fördjupade kunskaper inom de olika ämnesområdena. Under slutet av kursen kommer du delta i och öva på olika typer av räddningsinsatser av typen vanligt förekommande olyckor.

Efter genomförd och godkänd kurs 2 utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som ger möjlighet att söka fortbildning och vidareutbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Kostnad och ersättning

Utbildningen betalas av Värends räddningstjänst.

I de fall det är aktuellt får du ersättning för förlorad arbetsinkomst och semesterdagar till följd av frånvaro från din ordinarie anställning under utbildningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2022