Till innehållet

Frågor och svar om jobbet

Hitta svar på vanliga frågor för dig som är intresserad av att jobba som brandman på deltid.

Klicka på frågan för att läsa svaret.

Beredskap

Du har beredskap ungefär en vecka i månaden. Ditt schema kan variera beroende på vilken station du tillhör. Beredskapsveckan påbörjas normalt på måndagar kl. 06:00 och avslutas påföljande måndag, samma tid. På vissa stationer i förbundet förekommer speciellt anpassad beredskapstid. Under den tid du har beredskap är du skyldig att befinna dig på ett sådant avstånd till brandstationen att anspänningstiden kan hållas. Anspänningstiden är 5 minuter (7 minuter för Moheda och 9 minuter för Växjö), då ska du vara färdig för utryckning på brandstationen. Ersättning för din beredskapsvecka är enligt nuvarande RIB-avtalet. Biltillägg på 300 kr per beredskapsvecka tillkommer.

Utryckningar

På en mindre ort har deltidsstyrkan sammanlagt omkring 50-60 utryckningar per år. I genomsnitt rycker våra deltidsbranmän ut en timme per beredskap.

Övningar

Övning sker på vardagskvällar (ofta måndag 18:00-20:00) varannan vecka. Varje år tillkommer en heldagsövning, alternativt halvdagsövning, under normal arbetstid och en halvdagsövning under lördag eller söndag.

Värends Räddningstjänst betalar ersättning enligt kollektivavtal för den tid du har beredskap och när du deltar i insatser, övningar och utbildningar. Exempel: Ersättning för en beredskapsvecka är 4868 kronor (beredskapsersättning + biltillägg).

För att kunna bli deltidsanställd brandman hos oss krävs att du:

  • är över 18 år
  • är frisk och har god kondition
  • är simkunnig
  • inte är mörk- eller höjdrädd
  • gillar lagarbete
  • är stresstålig
  • har körkort
  • klarar våra rekryteringstester
  • bor och/eller arbetar med möjlighet att ta dig till brandstationen inom 5-7 minuter
  • har din huvudarbetgivares och din familjs medgivande.

Du som blir antagen utbildas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under totalt sex veckor för att bli brandman på deltid. Utbildningen består av två kurser; Kommunal räddningstjänst och Räddningsinsatsen. Den första och andra kursen är inte sammanhängande.

Kurs 1 Kommunal räddningstjänst utgörs av två delkurser (A och B). Delkurs A syftar till att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande, farliga ämnen, miljö och krisstöd. Den är två veckor lång och genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Under delkurs B, som är en vecka lång befinner sig den studerande på sin lokala räddningstjänst och genomgår där en praktikperiod utifrån uppsatta lärandemål från kursplanen.

Kurs 2 Räddningsinsatsen är tre veckor lång och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Kursen knyter ihop de kunskaper du fått med dig under kurs 1 och ger dig förutsättningar till fördjupade kunskaper inom de olika ämnesområdena. Under slutet av kursen kommer du delta i och öva på olika typer av räddningsinsatser av typen vanligt förekommande olyckor.

Efter genomgången och godkänd kurs 2 utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som ger möjlighet att söka fortbildning och vidareutbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Utbildningen betalas av Värends räddningstjänst.

Ansökan sker på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Ersättning under utbildning

Värends räddningstjänst ersätter, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst och semesterdagar från ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

En gång per år ska hälsoundersökning och rullbandstest enligt AFS 2007:7 rök- och kemdykning genomföras. Arbets-EKG genomförs vid anställning och sedan periodvis beroende på din ålder. Vart 5:e år innan 40 år, vartannat år efter 40 år och varje år efter 50 års ålder.

Rullbandstest

Rullbandstestet inleds med uppvärmning 1 min med 2,5 graders lutning och 1 min med 4 graders lutning. Uppvärmningen är frivillig men rekommenderas. Därefter obligatoriskt test under 6 minuter med 8 graders lutning. Klädseln är kortbyxor, t-shirt, rökdykarunderställ, larmjacka, larmbyxor, andningsskydd i form av stålflaskor utan mask. Stövlar ersätts med idrottsskor. Vikten på utrustningen skall vara 24 kg +/- 0,5 kg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023