Pressaren 1 - Kemindustri

Verksamheten nedan omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kravnivå: Lägre
Fastighet: Pressaren 1, Växjö kommun
Verksamhetsutövare: AGA Gas AB, Arabygatan 35, 352 46 Växjö
Kontaktperson: Sonny Knekthage, 0470-76 53 24, sonny.knekthage@se.aga.com  
Senaste tillsyn: 2014-10-13. Tillsyn av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Lokalisering

Verksamheten drivs på Arabygatan 35, Växjö.

Beskrivning av verksamheten

AGA Gas anläggning i Växjö är en fyllnings- och distributionsanläggning för cylindergaser för primärt industriellt- och livsmedelsbruk. Vi fyller och levererar cylindergaser till våra återförsäljare och kunder i södra Sverige.

Hanterade ämnen

Oxygen: Oxiderande
Propan (gasol): Brandfarligt
Acetylen: Brandfarligt
Vätgas: Brandfarligt
Ammoniak: Giftigt 

Hur agera vid olycka?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kan räddningstjänsten komma att använda varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Systemet består dels av meddelande i radio och TV, dels av sirener för utomhusvarning. Det kan även kombineras med ett textat varningsmeddelande (SMS) till de telefoner som är registrerade i det drabbade området. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett utsatt område.

Om du hör signalen agera enligt följande:

  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges radio P4 för mer information
  • Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599
  • När faran är över skall signalen "faran över" sändas.

Sirenerna för utomhusvarning provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00.

I verksamhetsutövarens beredskapsplan finns också kontaktinformation till närliggande grannar dokumenterade. Beredskapsplanen uppdateras minst en gång per år.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2017
Hem och fritid