Till innehållet

Håll koll med appen Brandrisk Ute

Varje år startar tusentals onödiga bränder, många av människan själv. Vi har alla ett eget ansvar för att bränder inte ska uppstå. Med appen Brandrisk Ute kan du som privatperson ha ett lättanvänt verktyg för att kunna ta del av aktuella brandrisker och eldningsförbud och agera klokt vid eldning och grillning i naturen.

Under perioder med hög brandrisk är det av stor vikt att allmänhet hålls informerad om vilken brandrisk som råder.

Appen Brandrisk Ute från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklas ständigt och är nu mer tillgänglighetsanpassad än tidigare. Appen ger ett bra stöd till privatpersoner vid eldning och grillning utomhus. Hjälp oss gärna sprida information om appen vidare, så att fler kan ladda ner och använda den. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska antalet onödiga bränder i skog och mark.

Du hittar appen i din app-butik Google Play eller App Store.

Bild på hand som håller i mobil med appen Brandrisk Ute. I bakgrunden en lägereld
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2024