Till innehållet

Eldningsförbud i Kronobergs län från och med den 23 maj klockan 12

Eldningsförbud gäller från klockan 12.00 den 23 maj 2024 och tills vidare. Det torra och varma vädret gör att risken för bränder i skog och mark bedöms som stor i Kronoberg. Därför har länsstyrelsen beslutat att införa eldningsförbud som gäller för hela länet.

SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på fortsatt hög brandrisk i Kronobergs län. Länsstyrelsen har därför idag beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län som gäller från klockan 12 den 23 maj 2024 och tills vidare.

Eldningsförbudet medför att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Det omfattar aktiviteter som eldning, grillning eller annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller park. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

På Länsstyrelsen Kronobergs sida kan du läsa mer om vad förbudet innebär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2024