Till innehållet

Första insatsperson har införts i Skatelöv och Västra Torsås

Värends Räddningstjänstförbund har stärkt sin beredskap i södra delarna av Alvesta kommun. Detta genom införandet av en första insatsperson (FIP) med placering i Skatelöv och Västra Torsås med omnejd. Den nya FIP-resursen är ett tillägg till de två räddningsvärn som sedan tidigare finns i området där personalen har frivillig beredskap och åker på händelser i den mån de har möjlighet.

FIP är en resurs som utgörs av en deltidsanställd brandman som har beredskap och tillgång till ett mindre utryckningsfordon hela dygnet. När larmet går åker FIP direkt till olycksplatsen utan att åka via sin brandstation och kan därför vara snabbt på plats och vidta de första viktiga åtgärderna.

Det är fem räddningsvärnsmän från Grimslöv och Västra Torsås som under våren utbildats för att kunna tjänstgöra som FIP, och som från och med midsommarveckan kommer att hålla beredskap i området.

- Det känns bra att vi nu förbättrat vår beredskap i de södra delarna av Alvesta kommun. På så sätt ökar tryggheten för de som bor och vistas i området, vilket även är viktigt i och med det växande antalet besökare till Åsnenområdet, säger Irene Bladh (M), ordförande i direktionen för Värends Räddningstjänstförbund.

Satsningen genomförs med bidrag från Skatelöv och Västra Torsås sparbanksstiftelse som har varit med och delvis finansierat inköpet av det utryckningsfordon som den nya FIP-resursen kommer att bemanna.

- Som en fristående och lokalt ägd sparbank är vår värdegrund att vara lokala, nära och att bidra till att driva regionen framåt – vinsten återinvesteras därför i lokala projekt och satsningar genom bidrag från bankens ägarstiftelser. Vi är glada att genom detta kunna bidra till samhällsutvecklingen och säkerheten för kunder, medarbetare och andra som vistas i trakten, berättar Åke Aronsson, ordförande i Skatelövs och Västra Torsås sparbanksstiftelse.

För mer information och intervjuer

Irene Bladh (M), ordförande förbundsdirektion Värends Räddningstjänstförbund, 0709-30 56 09

Roger Petersson, förbunds-/räddningschef Värends Räddningstjänstförbund, 0470-76 65 42

Bakgrund

I Skatelöv och Västra Torsås med omnejd har räddningstjänstberedskapen fram tills nu bestått av förbundets räddningsvärn i Grimslöv och ett frivilligt räddningsvärn i Västra Torsås, där värnet är en egen organisation som har avtal med förbundet om utryckning och övning. Gemensamt för båda räddningsvärnen är att personalen har frivillig beredskap och åker på händelser i den mån de har möjlighet.

Värends Räddningstjänstförbund har identifierat ett behov av utökad beredskap på de platser som omnämns i föregående stycke, men också runt Åsnen och Huseby med anledning av det växande antal turister som besöker området.

FIP-resurser finns sedan tidigare på samtliga förbundets deltidsstationer utanför Växjö stad.

Deltidsbrandmän uppställda framför utryckningsfordon, foto

Delar av den personal som kommer att tjänstgöra som FIP i Skatelöv och Västra Torsås.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2022