Till innehållet

Varning: Gå inte ut på isen

Nu när vi fått töväder i länet, har isarna blivit mer förrädiska. Det mildare vädret i kombination med ökade vattenrörelser gör det mycket vanskligt att vistas på många av våra isar i södra Sverige.

Varm is är alltid svagare än kall. Dessutom är det ofta vatten på isen vid mildväder. Vattnet gör att det är svårare att se isgränser, det kan till och med vara svårt att uppfatta skillnaden mellan is och öppet vatten.

Sjöräddningssällskapet i Kronoberg uppmanar allmänheten att hålla sig borta från isarna under tövädret.

Frusen sjö, foto
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2021