Till innehållet

De årliga hembesöken ställs in

Under de tre senaste åren har Värends Räddningstjänst och de kommunala bostadsbolagen Vidingehem, Växjöbostäder och Allbohus valt att inför advent och december genomföra hembesök hos hyresgäster i ett antal bostadsområden i Växjö och Alvesta kommuner. På grund av den pågående pandemin och de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutat om för Kronobergs län kommer inte hembesöken att kunna genomföras år 2020.

Ett sätt att nå fram med viktig information

Vid besöken har personal från räddningstjänsten knackat på i hemmen för att bland annat prata om vilket brandskydd man bör ha hemma, berätta hur man ska agera om det börjar brinna samt hur man kan förebygga för att minska risken för att det ska börja brinna. Dessutom har hyresgästerna erbjudits att testa sin brandvarnare tillsammans med räddningstjänsten.

− Vi har goda erfarenheter av tidigare års hembesök, det är ett sätt för oss att säkerställa att viktig information verkligen når fram. Men med en pågående pandemi och en ökande smittspridning av Covid-19 i samhället har vi fått inse att besöken inte kommer att kunna genomföras i år, säger Roger Petersson vid Värends Räddningstjänst.

Brandriskerna finns kvar

Hembesöken kan inte genomföras, men brandriskerna och det faktum att vi snart går vi in i den tid på året där flest bostadsbränder sker finns kvar. Under december månad ökar antal bränder med 40 procent jämfört med övriga månader på året. En stor del av bostadsbränderna är orsakade av levande ljus och torrkokning. Många bränder går att förebygga, men om olyckan skulle vara framme är det viktigt att ditt hem är rätt utrustat och att du vet hur du skall agera.

Öka tryggheten i ditt hem

Brandvarnare är bästa livförsäkringen

En brandvarnare är den absolut bästa livförsäkring du kan ha. Brandvarnaren reagerar på värme och rök och varnar dig tidigt för att du ska hinna släcka eller sätta dig i säkerhet. Värends räddningstjänst rekommenderar att du har minst en brandvarnare på varje våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där någon sover. I flerbostadshus ansvarar fastighetsägaren för att minst en brandvarnare finns i bostaden. Du som hyresgäst ska se till att den fungerar.

Brandsläckare och brandfilt

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. För att kunna släcka en brand när den är liten är det viktigt att du har släckutrustning i din bostad. Vi rekommenderar att du har minst en handbrandsläckare och en brandfilt hemma.

Om det börjar brinna

Sätt dig i säkerhet

Om det brinner och du inte kan släcka själv gäller det att kunna utrymma snabbt. På väg ut är det viktigt att stänga dörren så att branden inte sprider sig. Om du inte kan ta dig ut själv är det extra viktigt att du hittar brandriskerna och åtgärdar dem för att förhindra att olyckan inträffar.

För dig som bor i lägenhet

Om det skulle brinna i trapphuset och du möts av rök när du öppnar dörren, stanna kvar i din bostad, stäng dörren och ring 112. Alla lägenhet har väggar, golv och tak som är byggda för att stå emot brand och rök upp till 60 minuter. Där är du trygg tills hjälpen är framme. Håll alltid trapphuset fritt från brännbart material för att underlätta utrymning.

Brandbilar står på rad i vagnhallen i en framrutan står en adventsljusstake och lyser_foto
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020