Till innehållet

Fortsatt samarbete för att förebygga brand

Vi fortsätter vårt samarbete med Vidingehem och Växjöbostäder för att stärka kommunikationen om förebyggande brandskydd. Genom samarbetet får vi hjälp att nå invånarna i vårt område med viktig information om brandskydd och säkerhet.

Under december ökar antalet bränder med 40 procent jämfört med övriga månader på året. En stor del av bostadsbränderna är orsakade av levande ljus och torrkokning.

Likt förra året kommer vi under december därför att publicera inlägg på våra sociala medier och uppmärksamma de vanligaste brandriskerna och vikten av att testa sin brandvarnare. Bilderna vi använder i vår kommunikation är hämtade från kampanjen Aktiv mot brand , ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster. Vi delar även med oss av råd från Brandskyddsföreningen .

Närbild på en person som bär larmställ. På axeln ser man Värends Räddningstjänst logotyp.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2020