Till innehållet

Nya föreskrifter om brandfarliga gaser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram nya föreskrifter om brandfarliga gaser. De nya reglerna börjar att gälla 1 augusti. Föreskrifterna riktar sig till alla som hanterar brandfarlig gas i samhället – från privatpersoner och små verksamheter till stora industrier.

De nya föreskrifterna ställer bland annat krav på hur anläggningar med brandfarlig gas ska utformas samt förvaring och placering av behållare med brandfarlig gas. Syftet med föreskrifterna är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga gaser.

Du som hanterar brandfarliga gaser behöver läsa föreskifterna och gå igenom din hantering så de uppfyller de krav som gäller från augusti 2020.

På MSB:s webbplats hittar du föreskrifterna i sin helhet.

Låga från gasspis
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2020