Samarbete om brandsäkerhet

Vidingehem, Växjöbostäder och Värends Räddningstjänst har inlett ett samarbete för att stärka kommunikationen om förebyggande brandskydd.

Ju fler hyresgäster som tillägnar sig kunskap om hur man förhindrar bränder, desto tryggare blir det för alla som bor i flerfamiljshus.

Under december månad ökar antalet bränder med 40 procent jämfört med övriga månader på året. En stor del av bostadsbränderna är orsakade av levande ljus och torrkokning. I december kommer vi därför att publicera inlägg på våra sociala medier och uppmärksamma de vanligaste brandriskerna och vikten av att testa sin brandvarnare. Om du som hyresgäst inte själv vill/kan testa din brandvarnare, hör av dig till det bostadsbolag du är hyresgäst hos, Vidingehem eller Växjöbostäder, så kommer en fastighetsarbetare att hjälpa dig med det.

Bilderna vi använder är hämtade från Kampanjen Aktiv mot brand, ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.

Skydda dig mot brand
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019