Förebyggande hembesök i Växjö och Alvesta kommun

Under v.48 och 49 kommer Värends Räddningstjänst göra förebyggande hembesök i Alvesta och Växjö kommun. Det är tillsammans med de kommunala bostadsbolagen som hembesöken genomförs för tredje året. Genom att informera om förebyggande brandskydd ska bränderna i flerfamiljshus minska.

Snart går vi in i den tid på året där flest bostadsbränder sker. De kommunala bostadsbolagen, Vidingehem, Växjöbostäder och Allbohus har därför tillsammans med Värends Räddningstjänst valt att för tredje året i rad genomföra förebyggande hembesök hos sina hyresgäster.

− Vi har goda erfarenheter av tidigare års hembesök, på det här sättet försäkrar vi oss om att viktig information verkligen når fram, säger Roger Petersson vid Värends Räddningstjänst.

Under december månad ökar antal bränder med 40 procent jämfört med övriga månader på året. En stor del av bostadsbränderna är orsakade av levande ljus och torrkokning. Hyresgästerna kommer därför bland annat få ta del av information kring vad för brandskydd de bör ha hemma, hur de ska agera vid en brand samt hur de bäst förebygger så att branden aldrig startar. Dessutom erbjuds de testa sin brandvarnare tillsammans med räddningstjänsten.

Brandvarnare i tak
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019