Ny politisk ledning

Följande polititker har valts till ledamöter i förbundets politiska direktion för mandatperioden 2019-2022.

Ordinarie ledamöter

Irene Bladh (M) Växjö, Ordförande
Torbjörn Svensson (S) Alvesta, Vice ordförande
Mikael Virdelo (M) Växjö
Hagart Valtersson (C) Alvesta
Anders Lindoff (S) Växjö
Tomas Öhling (M) Alvesta

Ersättare

Anders Bengtsson (C) Växjö
Peter Johansson (S) Alvesta
Ricardo Chavez (KD) Växjö
Sven-Åke Berggren (C) Alvesta
Ann-Christin Eriksson (V) Växjö
Rune Gustafsson (M) Alvesta

Sammanträdesrum
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2018