1 december = Brandvarnardagen!

Brandvarnardagen infaller den 1 december varje år. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha fungerande brandvarnare i hemmet.

Fungerande brandvarnare räddar liv

Det inträffar ungefär 6 000 bostadsbränder varje år. De flesta hushåll har en brandvarnare, men i vart tionde hem fungerar den inte.

Kom ihåg att testa dina brandvarnare. Skicka en SMS-påminnelse till dig själv eller tipsa om tjänsten till någon du tycker om.

Nätverket Aktiv mot brand har tagit fram en sms-tjänst som hjälper till att påminna om att testa brandvarnaren. Gå in på www.skyddadigmotbrand.selänk till annan webbplats. Skriv ditt eget eller någon annans mobilnummer. Då får mottagaren en påminnelse om att testa brandvarnaren via sms.

Fakta om brandvarnare

Du ska ha en brandvarnare på varje våningsplan, men vi rekommenderar att du har en i varje rum där någon sover. Den ska monteras i taket, minst 50 cm ut från väggen.

Testa dina brandvarnare en gång i månaden. Särskilt viktigt är det efter att du varit bortrest, då brandvarnaren kan ha indikerat att batteriet är slut medan du har varit borta. Testa genom att trycka på testknappen. Om du inte hör en signal kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det.

Aktiv mot brand

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk försäkring, Fastighetsägarna Sverige, länsstyrelserna och räddningstjänsterna.

Brandvarnare i tak
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2018