Växjö yrkesbrandkår fyller 100 år!

Idag fyller yrkesbrandkåren i Växjö stad 100 år. Upprinnelsen till yrkesbrandkåren var en brand i Berglöfska fastigheten (adress Vallgatan 4) på Söder i maj 1916.

Stadens brandkår, då bestående av 12 deltidsanställda brandkarlar, hade inte tillräcklig utrustning för att kunna bekämpa branden utan blev tvungna att från andra låna bland annat stege, brandsegel och hästar. Dessutom var vattentrycket i brandposten för lågt för att kunna förhindra att branden spred sig. Hela byggnaden förstördes i branden.

Efteråt var Växjös invånare mycket kritiska till insatsen och stadsfullmäktiges vice ordförande lämnade en motion om stadens brandförsvar till fullmäktige. När motionen behandlats tillsattes en kommitté som i sin tur lade fram ett förslag till ny brandordning. I förslaget ingick bland annat en yrkesbrandkår bestående av minst 1 brandmästare, 1 brandförman och 3 ordinarie brandmän. Förslaget antogs och organisationen var helt implementerad den första mars 1918.

Födelsedagen firas bland annat med ett event på Stortorget i Växjö den 12 maj. Mer information om dagen kommer senare.

Lykta brandstation
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018