Växjö blir utbildningsort för ny grundutbildning för räddningstjänstpersonal

Nu är det officiellt!  Växjö blir en av utbildningsorterna för den nya grundutbildningen för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib), och Värends Räddningstjänst blir en av de leverantörer som på uppdrag av MSB kommer att genomföra utbildningen.

Från 2018 erbjuder myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den nya utbildningen "Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap" (Grib) på åtta orter i landet. Den nya utbildningen lever i hög utsträckning upp till de önskemål som finns om en utbildning som möter räddningstjänsternas alltmer flexibla organisationer och arbetssätt.

Utbildningen kommer att genomföras vid MSB:s skolor i Revinge och Sandö samt på sju andra orter, varav Växjö är den ena. Övriga orter är Luleå, Borlänge, Rosersberg, Borås, Jönköping och Kalmar.

Från den 10 januari kommer det gå att anmäla sig även till kurserna i de nya utbildningsorterna.

Övningsinstruktör
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2018